Skip navigation


  • Polski
  • English

Rozmiar tekstu: A-, A+

Polityka prywatności


Polityka prywatności
Zasady przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów oraz będzie mógł się zapoznać z naszą ofertą, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Klient zdecyduje się przekazać nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonu bądź inne dane umożliwiające jego identyfikację, to informacje te nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży, ani w ramach jakichkolwiek kontaktów) żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. Wszelkie dane dotyczące Klienta mogą zostać ujawnione jedynie w przypadku, gdy zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych będzie na nas spoczywał z mocy obowiązującego prawa.

W przeglądarce internetowej Klienta zostanie zapisany plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer internetowy (tzw. cookie). Taki plik nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który umieścił ją w komputerze użytkownika. Jest on przez nas wykorzystywany przede wszystkim w celach administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta. Dzięki tym zapisom Klient nie będzie zmuszony do każdorazowego wpisywania hasła podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Żaden z tego typu plików nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem przy użyciu poczty elektronicznej bądź poczty reklamowej. Klient może dostosować swoją przeglądarkę internetową tak, by był informowany o każdorazowym użyciu plików cookie lub uniemożliwione było ich wykorzystanie.